Beroepen

Artsen

Bent u zelfstandige?

Gezien de moeilijkheid van het stellen van diagnoses, en gezien de lange posterioriteit eigen aan uw beroepsactiviteit is de verzekering van uw beroepsaansprakelijkheid een uitermate belangrijke zaak.

Momenteel stijgt het aantal eisen dat wordt ingesteld tegen medici enorm.

Vele burgers hebben immers standaard een verzekering rechtsbijstand die nu ook ruime kapitalen voorziet voor hun verdediging bij een medische fout. Zodat er ook gemakkelijker gebruik van gemaakt wordt.

Gezien door het groot aantal patiënten een arts behandeld, de kans op een menselijke fout ook niet uit te sluiten is, is het bijgevolg ook van belang om  te kiezen voor de ruimste waarborgen voor uw beroepsaansprakelijkheid met een degelijke rechtsbijstand. 

Niet alleen tijdens uw actieve periode, maar ook tijdens de volledige periode na het schadeverwekkend feit dat er een kans blijft dat u aansprakelijk gesteld kan worden. 

Wij doen een grondige analyse van uw alle risico's die er zijn aangaande aansprakelijkheid.

Informeren en begeleiden u bij discussies en problemen.

Bent u bediende?

Als bediende bent u immers persoonlijk verantwoordelijk voor "zware fouten" en "repetitieve lichte fouten". In dit geval kunnen de advocaatskosten en de schadevergoeding op u persoonlijk verhaald worden door uw werkgever. 

Soms geeft een werkgever niet graag de fout door zijn organisatie toe, en komt u onder zware druk te staan daar u moet verdedigen. 

Een patiënt heeft ook steeds het recht om u persoonlijk aan te klagen wegens een beroepsfout, voor schending van het beroepsgeheim, bij zware meningsverschillen met collega's. 

Apothekers

Gezien het groot aantal voorschriften dat u dagelijks ontvangt, en de enorme impact die een medicijn op een mensenleven kan hebben met daarbij de wettelijk bepaalde 20-jarige posterioriteit, is een ruime verzekering van uw beroepsaansprakelijkheid van uitermate belang.

We toetsen samen af welke risico's en welke contractuele elementen voor u belangrijk zijn. We bezorgen u offertes van die u interesseren, zodat u bewust en gefundeerd kan kiezen.

Tandartsen

Bent u algemeen tandarts, specialist orthodontie of paradontologie in een privé-praktijk?

Gezien het groot aantal patiënten dat u behandelt en gezien de hoge verwachtingen van elke patiënt is uw beroepsaansprakelijkheid uitermate belangrijk. Niet in het mins omwille van de wettelijk bepaalde 20-jarige posterioriteit.

Wenst u:

  • uw beroepsaansprakelijk gedekt in de meest ruime zin?
  • de ruimste waarborgen voor uw foutloze aansprakelijkheid?
  • hulp bij de invordering van niet-betaalde prestaties en honoraria?
  • blijvende inkomsten in geval van onbruikbaarheid van uw praktijk?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van waarborgen voorzien specifiek op maat van uw beroep. We doen steeds methodisch een risico-analyse en tonen u een totaalgamma van oplossingen waarbij we u grondig over de inhoud informeren. 


Kinesisten

Bent u kinesistherapeut of osteopaat?

Gezien het groot aantal patiënten dat u behandelt en het delicate van het aantal behandelingen, is het belangrijk dat u in de meest ruime zin verzekerd bent voor uw beroepsaansprakelijkheid. Niet in het minst omwille van de wettelijk bepaalde 20-jarige posterioriteit. 

Daarom is het zo belangrijk voor alle kinesitherapeuten en osteopaten, zowel zij die in loondienst werken, als zij die op zelfstandige basis werken om een beroepsaansprakelijkheid te hebben in de meest ruime zin. 

  • Welke verzekeringen zijn er voor kinesitherapeuten op de markt?
  • Welke waarborgen zijn essentieel en welke aanvullende waarborgen zorgen voor uw comfort?

We helpen u met de evaluatie van de waarborgen en contracten en tonen u welke sterke producten uitstekend aansluiten bij uw beroepssituatie. 

Verpleger

Een veeleisend beroep met grote impact voor de patiënt bij het maken van een fout.

Een beroep met juridisch heel wat aandachtspunten: medisch geheim, gebruik van nieuwe en verouderde technieken, overbodige handelingen of uitblijven van handelingen. Vele handelingen zijn vlug voor een juridische discussie vatbaar. En dus is men in dit beroep steeds meer kwetsbaar voor allerhande claims en met mogelijk zware schadevorderingen, juridische kosten en reputatieschade. 

Meer informatie of graag een afspraak?

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x