Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering vindt de basis van zijn ontstaan in de medische wereld.
Het proces van Dr Laporte in Frankrijk gaf aanleiding dat collega's begonnen met een inzameling om de juridische kosten te kunnen betalen. 

De som van de juridische kosten, de erelonen van de advocaat en de gerechtskosten kan hoger worden dan de oorspronkelijke gevraagde schadevergoeding!!

De verzekeraar rechtsbijstand verbindt zich om diensten te verrichten en kosten op zich te nemen ten einde de verzekerde in staat te stellen zijn rechten te doen gelden, als eiser of verweerder.

Het belang van een goede keuze en waarborgsamenstelling van uw rechtsbijstandverzekering is dan ook uitermate belangrijk !

DALI veruidelijkt u graag de inhoud van de verschillende waaborgen aan de hand van voorbeelden van juridische geschillen binnen uw beroepsdomein en ondersteunen u bij uw keuze.

Meer informatie of graag een afspraak?

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x